Milblogg: Krigerkultur i en fredsnasjon

Foto: Dag W. Grundseth – Norske soldater i Meymaneh, Afghanistan

Krigerkultur i en fredsnasjon

I et innlegg i tråden med tittelen “Krigerkultur i en fredsnasjon”, skriver bruker noric1 følgende tilbake til september 2010 om en stadig relevant problemstilling: Krigerkultur i en fredsnasjon:

“Her synes jeg mange lager en diskusjon av noe de ikke har peiling på og tydeligvis ikke nok informasjon om.

For å ta det siste først: Stanghelle gir uttrykk for et synspunkt som mange tydeligvis deler: at krigen i Afghanistan skaper et hat mot Taliban og andre fiender vi møter på slagmarken, og at dette er grunnlag for en krigerkultur som eksisterer både der nede og her hjemme. Min erfaring er at soldatene våre i Afghanistan har et ganske naturlig forhold til fienden (også kalt Anti Afghan Fighters eller opprørere), og en god porsjon respekt for fiendens dyktighet i strid. De som uttrykker hat og liten respekt er for eksempel tidligere sjef TMBN, Oberst Rune Solberg, som sa at angrepet som drepte Joachim Olsson var “feigt og utført av usle kryp”. Dette underminerer fienden, og gir uttrykk for mye mindre respekt enn det jeg mener soldater på lavere nivå har. Jeg kan godt komme med eksempler på at soldatene våre ikke “hater” fienden, men de hører nok ikke hjemme på et ugradert forum som dette.

Det er også mange som trekker paralleller mellom holdningene i Armadillo og holdningene til norske soldater, men også her synes jeg at folk trekker slutninger på ganske tynt grunnlag. Kan man si etter å ha sett Armadillo at danske soldater har dårlige holdninger med tanke på fienden de slåss mot? De har kanskje en del upassende kommentarer og nedsettende språkbruk “in the heat of battle” og rett etterpå, men hvis man går litt dypere inn for å kartlegge holdninger tror jeg soldatene har relativt mye respekt og et profesjonelt forhold til den fienden de slåss mot. Mye av det som skjer etter den berømte “likvideringen” (som egentlig er drillen Ta grop), f.eks. at 3 merker blir delt ut på opstillingsplass, og at folk tar bilder med krigsbytte, er ting militære gjør for å kunne takle ekstreme situasjoner i ettertid. Anerkjennelse er viktig!
Men for sivile ser det kanskje ut som at likvideringen ikke blir debattert eller kritisert i avdelingen, men at den kun blir feiret og sett på som en utelukkende positiv hendelse. Det er, etter min mening, viktig å trekke frem det positive etter en såpass ekstrem kontakt, og heller ta “hva kunne vi gjort annerledes”-diskusjonen litt senere, når folk har roet seg og fått adrenalinet ut av kroppen, og dette er jeg sikker på at danskene også gjorde. Alle profesjonelle avdelinger har en grundig teknisk debrief etter slike hendelser for å kunne lære noe av det de har gjort. Her synes jeg kommentaren til Karlsson i Aftenposten i dag treffer spikeren på hodet.

Jeg synes også at mye av det som sies om “Til Valhall” her er bare tull basert på feil informasjon. Selv om feltprosten har uttalt det, var det ingen som ropte “Til Valhall” ved båra til Jokke, og heller ikke i begravelsen, men på en lukket minnestund med de som var involvert i angrepet. Kampropet har heller ikke noe med religion å gjøre, og heller ikke noe med krigerkultur å gjøre. Dette er avdelingskultur. TMBN har et vikingskip som avdelingsmerke (godkjent av Kongen), de jobber i et bygg som heter Ormen Lange, og har en ridderorden som heter Den Grønne Leidang. Militære avdelinger har hatt kamprop i tusenvis av år, og når Mek 4 skulle etablere en avdelingskultur var “Til Valhall” et kamprop som gjenspeilte vikingsymbolikken til TMBN, og det er såvidt jeg vet ingen i TMBN som tror de kommer til Valhall når de dør. Det er nok heller ingen som ønsker å dø og dermed komme til Valhall, men et kamprop har til hensikt å skape samhold og avdelingsfølelse, og det har dette også gjort. Og var det noe Jokke var stolt av så var det nettopp dette.

Det virker som at diskusjonen om krigerkultur/profesjonskultur begynner å ta av nå, og det kan bli spennende å følge med både på diskusjonen og resultatet av denne. Vi kan jo fortsette diskusjonen her på Milforum også, selv om det er Krigsskolen som har fått oppdraget av GIH 🙂 ”

Et par kommentarer i etterkant av dette innlegget:

@lukman:

Godt innlegg av noric1. Er lett for utenforstående besserwissere som feks meg å si mye rart. Men det er også lett å bli blind for egna svakheter i en organisasjon.

“Til Valhall!” som stridsrop er kanskje suboptimalt av flere grunner:

1. Dette er ikke et typisk stridsrop i vår kultur og har ikke noen tradisjon. Er mer av slaget, “hva tror vi at vikinger hadde ropet?”. Hurra! er et tradisjonsrikt stridsrop (som svensker i Norge må jeg huske på at det ska være tre og ikke fire ganger).
2. Om man ska ha et stridsrop med innehold så bør det være et innehold som man kan stå inne for og som samler. “Til Valhall” virker mest være enn form av merkesvare bygging. Utsagnet at ingen tror på Valhall eller de krigeridealen som ligger bak dette stridsropet støtter opp om at det kanskje ikke er at godt stridsrop.
3. Det vil lett kunna brukes mot avdelingen ved feks en krise. Er ikke vanskelig å se at det kan bli en belastning mhp media og politisk nivå.
4. På sikt vil symboler kunne forandre kultur.

TMBN er etter hva jeg har skjønt en avdeling som har løst og løser sine oppgaver særdeles godt og profesjonelt. Kanskje man borde bygge avdelingskultur mer på avdelingens egen historie enn på et Norrønt arv som man har i felles med så og si alle nordiske militære avdelinger? Hva er spesielt med TMBN og med avdelingens historia? Det er i vært fall ikke Valhall.

@noric1 svarer:

Enig i dette. Men det er vanskelig å finne et kamprop og kanskje også et credo eller en kodeks som både passer for alle, i både krig og fred, og som ikke vil kunne gi noen negative konnotasjoner i media eller på politisk nivå. Media vil nok alltid kunne ta ting ut av sammenheng, og i politikken vil opposisjonen ofte gjøre det samme. Og hvis en skal ha noe som er politisk korrekt, for eksempel Respekt – Ansvar – Mot, blir det kanskje så kjedelig for gutta på lavere nivå at subkulturer vil oppstå.

Nå som krigerkultur er såpass aktuelt på operasjonelt og politisk nivå, og siden vi sannsynligvis vil ende opp med en felles offentlig profesjonskultur (eller soldatkultur?) for Hæren, tror jeg vi bør ta utgangspunkt i Forsvarets verdigrunnlag, Offiserskodeksen, Hærens kjerneverdier, TMBNs verdigrunnlag og bryte disse ned til noe som funker på kompani- og bataljonsnivå. Da vil vi ha den nødvendige forankringen til at vi vil kunne forsvare den offentlig.

Følg tråden her. Se også øvrige tråder på Milforum med tematikk som INTOPS, krigerkultur m.v.


Milforum ® er det militære nettsamfunn. Siden 2004 har vi holdt deg oppdatert på det som er skjer innen Forsvaret, Heimevernet (HV), NATO, det geopolitiske spenningsforholdet mellom ulike religioner og utviklingen geopolitisk mellom øst og vest i tillegg til å motivere sunn og oppegående ungdom som ønsker å forberede seg til en militær karriere, til opptak og tjeneste i Forsvaret. Se vår spesialside for deg som trener til opptak på Spesialjeger.net hvor du også finner eget, lukket forum. Vi har også egen temaside for Marinejeger og Fallskjermjeger.

Ønsker du skrive/blogge for Milforum? Ta kontakt med admin for mer informasjon.

Opptak og tjeneste innen spesialstyrkene

Denne siden vil forsøke gi deg et overblikk over all den informasjonen vi har på Milforum om opptak og tjeneste i Forsvaret. Dette er kanskje den mest verdifulle delen av Milforum for mange, med tips og råd på veien om trening, fellesturer og makkersøk. På Milforum har vi siden oppstart fulgt ulike grupper personer på veien fra trening til tjeneste og så livet i tjenesten.

Enten du søker informasjon om ordinær vernepliktstjeneste eller i motsatt ende til Fallskjermjeger eller Marinejeger, vil du finne relevante forumkategorier på Milforum med svært informative og verdifulle tråder om trening, kosthold, fellesturer og treningsmakkersøk. Om du har allerede gjennomført førstegangstjeneste og kanskje til og med noen år i etterkant før du med noen år i det sivile “helvete” (som mange uttrykker det), og nå ønsker deg tilbake, vil også du som “gamlis” finne relevant informasjon på Milforum. Enten du ønsker deg inn i Telemark Bataljon (TMBN) eller gi gass og forsøke deg på opptak som Spesialjeger ved Forsvarets Spesialkommando (FSK). Også deg som har satt deg som mål å bli en operatør i Politiets Beredskapstropp vil finne mye relevant informasjon her inne.

Bruk litt tid på de ulike kategoriene og oppdater kunnskapene dine der du har mangler, samt etabler deg et nettverk av andre som har samme mål. Glem fiendebildet og tette kort – etabler allierte og tren sammen så ofte dere kan. Ensomme ulver ryker som regel ut, og det er utrolig stor støtte i å være sammen med andre med samme (hårete) mål som deg selv.

Her er Grovstrukturen på Milforum når det gjelder opptak og tjeneste i Forsvaret.

Dernest følger de ulike underforumene for ulike typer tjenester. Her det etablert forum basert på tidligere trafikk/interesse, og viser det seg at det mangler en kategori som burde vært der, er vi ikke sene med å etablere dette. Kontakt en av moderatorene eller admin med tips om dette.

Generelle spørsmål knyttet til Verneplikt og militærtjeneste i Forsvaret
Generelle spørsmål knyttet til Verneplikt og militærtjeneste i Forsvaret

Førstegangstjeneste, Verneplikt i Forsvaret
Informasjon og diskusjon rundt Førstegangstjeneste i Forsvaret. Pliktig militærtjeneste, verneplikt.

Andre del handler om mer spesielle tjenester som Fallskjermjeger, Marinejeger, Minedykker, Flyskolen med flere:

Opptak Marinejeger ved Marinejegerkommandoen MJK
Forum for dere som trener til opptak Marinejeger ved Marinejegerkommandoen (MJK). Husk å skjule identitet/nettvett.

Opptak Fallskjermjeger og Spesialjeger, Hærens Jegerkommando HJK og Forsvarets Spesialkommando FSK
Forum for dere som søker opptak Fallskjermjeger eller Spesialjeger ved FSK/HJK. Husk personvern – skjul din ID godt. Nettvett.

Tips før opptak
Her diskuterer vi tips, råd og motivasjon til opptak. Enten du sikter mot en fremtid som Marinejeger, F-35 pilot, Grensejeger eller jobb innen Politiet, så vil du finne nyttige råd her.

Treningsdagbøker
Her lager dere deres egen treningsdagbok/logg hvor dere loggfører all trening og turvirksomhet. Både som egenkontroll av progresjon men også for motivasjon overfor andre brukere som kanskje sliter med nettopp motivasjonen. Ræva ut av sofaen og ut i marka dog hyppige turer innom Milforum!

Søk Treningsmakker og fellestur
Tren sammen. Skap erfaringer som kommer godt med under opptak. Husk personvern/nettvett.

Vi tar også med underforumet som omhandler utstyr. Når du planlegger lange turer i skog og mark med tung sekk, kan det være lurt å lese seg litt opp på generelt friluftsliv og relevant utstyr du kanskje bør gå til anskaffelse av. For ikke å glemme hvordan du bør bruke utstyret til ditt personlige formål:

Personlig utrustning, utstyr, friluftsliv, jakt og fiske
Personlig bekledning og utrustning – PBU. Fra gallamiddag til strid. Tips, råd og brukerveiledninger. Jakt & Fiske. Kjøp og salg.

Lykke til med bruk av alle våre ulike nettsider på veien mot et enda mer spennende liv!

Opptakstråder på Milforum

Her finner du linker til de ulike oppropstrådene for Fallskjermjegeropptak siden 2005. Alle trådene inneholder nyttig info her og der. Er du i planleggingsfase for opptak, gjør du klokt i å titte igjennom disse trådene. Kunnskap og erfaringer du kanskje får nytte av i oppkjøringen mot tidenes vakreste eventyr for din der? I tillegg anbefaler vi subforumet «Tips før opptak» som inneholder tipstråder til alle mulige opptak og treningsdagbøkene for inspirasjon og motivasjon. Du finner forumet her.

FSK i Afghanistan 2002. Foto: Milforum/Privat
År Tråd
2016 FALLSPES
2015 FALLSPES
2014 FALLSPES
2013 FALLSPES
2012 FALL – SPES
2011 FALLSPES
2010 FALLSPES
2009 FALL – SPES
2008 FALL – SPES
2007 FALL – SPES
2006 FALL – SPES
2005 FALL – SPES
2004 FALL – SPES