Hva er Marinejegerkommandoen – MJK?

Hva er egentlig Marinejegerkommandoen (MJK)? Her er hva Forsvaret.no selv beskriver avdelingen som:

I kjølevannet av andre verdenskrig opprettet Forsvaret en egen avdeling som kunne utføre rekognosering- og sabotasjeoppdrag mot fiendtlige mål over og under vann. Dette var starten på det som i dag kalles Marinejegerkommandoen.

Avdelingen skal være i stand til å løse komplekse oppdrag innenfor et bredt nedslagsfelt. Kommandoen står blant annet på nasjonal kontraterror beredskap for å kunne bistå politiet ved behov, og er kontinuerlig på beredskap for internasjonale operasjoner.

Vi skal være klare til å møte morgendagens trusselbilde, i dag.

Våre verdier ligger i menneskene som er hos oss – de er vår viktigste ressurs. Derfor bruker vi mye av vår tid på rekruttering, seleksjon og utdanning for å finne de rette menneskene.

Marinejegerkommandoen søker spesialbåtoperatører og marinejegere for fremtiden. Sammen med resten av kommandoen skal du sikre det norske folk og våre interesser i et verdensbilde som er i konstant forandring. Har du det som kreves?

Wikipedia kan vi lese følgende beskrivelse:

Marinejegerkommandoen (forkortet MJK) er en norsk, maritim og militær spesialstyrke, og utgjør sammen med Forsvarets spesialkommando de to spesialenhetene i det norske Forsvaret. Marinejegerkomandoen er den eldste spesialstyrken i Norge, og feirer i 2013 60-årsjubileum. Marinejegerkommandoen preges av strengt hemmelighold og holder det meste av informasjon knyttet til organisering, trening, operasjoner og kapasiteter borte fra offentligheten. 

Marinejegerkommandoen er oppdelt i to operative enheter som er lokalisert ved henholdsvis Ramsund orlogsstasjon i Nord-Norge, ca. 50 km fra Harstad, og Haakonsvern marinebase i Bergen. Marinejegerkommandoen utdanner marinejegere og spesialbåtoperatører én gang i året med forlegning ved Håkonsvern, og utdanningen varer gjennom hele førstegangstjenesten.

Kandidatene kan være rekrutter, tjenestegjørende soldater, vervede eller offiserer, og deres seleksjonsperiode foregår hovedsakelig over en 6-månedersperiode. De som fullfører utdanningen blir marinejegere/spesialbåtoperatører og får marinejeger/spesialbåtoperatørvingen, men en marinejeger/spesialbåtoperatør regnes ikke som operativ før etter to års tjeneste.  Som marinejeger og operatør ved en generell spesialenhet vil man kontinuerlig kurses og spesialiseres innenfor varierte områder knyttet til risikofylte militære spesialoperasjoner.

Marinejegerkommandoen. Foto: Forsvaret

Marinejegerkommandoen utdanner også enkelte av sine operatører opp til mastergradsnivå (universitet 5 år) med bakgrunn i et samarbeid med Sjøkrigsskolen (3 år) og Naval Postgraduate School i Monterrey i California (2 år).

Se også disse artiklene:
Hva er en Marinejeger?
Fellesturer på veien mot å bli en Marinejeger
Opptak Marinejeger

Se også disse sidene på Milforum:
Forum for Marinejegeropptak
Forum for Treningsdagbøker
Forum for Tips & Råd før opptak
Forum for Treningsmakker