Hva er Forsvarets Spesialkommando FSK?

Forsvarets Spesialkommando, FSK holder til i Rena Leir. Her er hva ulike offisielle nettsteder beskriver avdelingen som.

Forsvaret.no:

På bakgrunn av internasjonal terrorisme og utviklingen av Norges oljevirksomhet på kontinentalsokkelen besluttet regjeringen allerede i 1979 å opprette en anti-terror kapasitet i Forsvaret. Dette resulterte blant annet i etableringen av det som i dag kalles Forsvarets spesialkommando (FSK).

Forsvarets spesialkommando er en fleksibel og operativ spesialstyrke med høy reaksjonsevne som kan løse oppdrag innenfor nasjonal og internasjonal krisehåndtering. Avdelingen støtter politiet med terrorbekjempelse ved eksempelvis olje- og gassinstallasjoner til havs, fartøy i norske farvann og installasjoner på land.

Utdanningsavdelingen ved Forsvarets spesialkommando tilbyr spesielt selektert personell å gjennomføre førstegangstjenesten ved Fallskjermjegertroppen eller den nyopprettede kvinnelige Jegertroppen. Dersom du har gjennomført førstegangstjenesten tidligere kan du søke utdanning som spesialjeger for tilsetting i den profesjonelle og operative delen av kommandoen.

Forsvarets spesialkommando/Hærens jegerkommando fylte 50 årsdag 1. september 2012 / From a demonstration in connection with 50-year jubilee of Norwegian Army Special Operation Command (NORASOC) *** Local Caption *** Kan benyttes fritt av media, mot kreditering: Foto: LARS MAGNE HOVTUN, FORSVARET
Fallskjermjegertroppen er en del av utdanningsavdelingen ved Forsvarets spesialkommando og består av vernepliktige soldater som er inne til førstegangstjeneste. Søknadsfrist 1. mars 2016.

Fallskjermjegerne jobber i små grupper og skal være i stand til å løse langvarige oppdrag langt inne på fiendtlig område. Dette krever soldater som er fysisk og psykisk robuste, har sterk viljestyrke, god læringsevne og som evner å jobbe både selvstendig og i team. Tjenesten som vernepliktig fallskjermjeger er frivillig og baserer seg på søkere som er kalt inn til førstegangstjeneste i juli kontingent.

Jegertroppen består av vernepliktige kvinnelige soldater og er et unikt tilbud til deg som ønsker en virkelig stor utfordring i løpet av førstegangstjenesten. Søknadsfrist 1. mars 2016

Spesialjeger Ønsker du å bli en del av en profesjonell avdeling som står på nasjonal og internasjonal beredskap? Søknadsfrist 1. mars 2016.

​ Norske spesialstyrker har et bredt nedslagsfelt og gjennomfører oppdrag innen blant annet rekognosering, overvåkning, offensive operasjoner, militær assistanse, luftoperasjoner og kontra-terroroperasjoner.

For å få til det middelmådige i krig må man prestere fremragende under trening.

For å kunne bli ansatt som spesialjeger ved Forsvarets spesialkommando gjennomgår du en grundig og omfattende seleksjonsprosess. Seleksjonsprosessen i sin helhet strekker seg over to år og innebefatter opptak, ett års utdanning som spesialjegerelev innen ulike spesialstyrkedisipliner, samt et prøveår som spesialjeger ved operativ skvadron. For å søke spesialjegeropptak må du ha gjennomført førstegangstjeneste.

Trond Bolle MJK E-14

Wikipedia:

Forsvarets spesialkommando (FSK) er en spesialstyrke i den norske Hæren, og er en del av Forsvarets spesialstyrker. FSK rekrutterer og utdanner fallskjermjegere og spesialjegere. FSK omfatter også Jegertroppen, en avdeling bestående av vernepliktige kvinnelige soldater.

FSK har sin historie tilbake til annen verdenskrig, da nordmenn tjenestegjorde i Special Operations Executive (Kompani Linge).[2] Arven fra disse avdelingene ble tatt med videre, og i 1962 ble Hærens Fallskjermjegerskole, senere Hærens Jegerkommando, etablert.

FSK ble vedtatt opprettet i 1981 som et tillegg til politiets beredskapstropp «Delta» på grunn av den økende faren for terrorhandlinger mot norske interesser, spesielt oljeplattformene i Nordsjøen. Styrken ble underlagt Hærens jegerkommando, og ble etablert i 1982 med støtte fra allierte. To år etter var styrken operativ.[3] FSK blir i dag sett på som en av de beste spesialstyrkene i verden.[4]

Man vet svært lite om styrken, da de norske myndighetene lenge benektet at styrken i det hele tatt eksisterte, samt at myndighetene av prinsipp ikke kommenterer norske spesialstyrkers deltagelse i eventuelle militæroperasjoner. Litt informasjon har imidlertid lekket ut etter hvert – spesielt etter FSKs deltagelse i «Operasjon Enduring Freedom» i Afghanistan.

Etableringen av FSK ble kort nevnt i en artikkel i Aftenposten i 1983.[5] Under en flykapring i Norge i 1985 ble det meldt at FSK var blitt satt i alarmberedskap på Trandum, men ikke anmodet om å bistå i noen aksjon.[6] Et forslag om å nedlegge FSK i 1988, som et sparetiltak, ble møtt med protester, særlig fra oljenæringen og Forsvaret. Planen ble skrinlagt etter en del medieomtale. Aftenposten skrev at «Forsvarets spesialkommando består av jegere fra Fallskjermjegerskolen på Trandum og Marinejegerskolen i Sjøforsvaret. Også noen andre grupper med spesialopplæring er tilknyttet troppen. Mannskapet har erfaring, og har vært tilknyttet Forsvaret i flere år som kontraktsbefal.»[7]

Første gang FSK ble offentlig omtalt av en representant fra Forsvaret, var i forbindelse med en flykapringGardermoen i september 1993. Året i forveien hadde ukebladet Vi Menn skrevet en artikkel om denne hemmelige spesialavdelingen. Mindre påaktet var omtalen av FSK i en forskningsrapport i 1990: «Forsvarets Spesialkommando (FSK) er spesialtrenet for å kunne tre i virksomhet i tilfelle terroraksjoner mot oljeinstallasjonene – spesielt kapringssituasjoner.»[8] Først i 1999 ble FSKs eksistens offentlig innrømmet og beskrevet av Forsvaret.[3]

Størrelse på styrken er ukjent, og forskjellige kilder nevner alt fra 40 til 100 soldater. Man vet imidlertid at soldatene tidligere ble rekruttert fra blant annet Hærens jegerkommando (HJK), som FSK er en integrert del av, Marinejegerkommandoen (MJK) og fallskjermjegerne, men at man nå tillater alle soldater med fullført førstegangstjeneste å søke.[9][10][11]

Veien frem til å bli elitesoldat i Forsvarets Spesialkommando er hard og lang. Først må man gjennom et grovuttak som skal skille ut de som ikke har fysikk til å starte på spesialjegeropptaket. Blant kravene på grovuttaket er 45 pushups, 45 situps på 2 minutter, 8 hangups med overtak, 400 meter svømming på under 11 minutter og en 30 kilometers marsj med 25 kg tung sekk og våpen som skal gjennomføres på maksimalt 4 timer og 50 minutter. Det presiseres at dette er minstekrav, og at man burde ligge godt over disse når man søker om opptak.[12]

Etter eventuelt bestått grovuttak, kan man prøve seg på spesialjegeropptaket. Opptaket går over tre uker, og akkurat hva som skjer på dette opptaket er hemmelig. Det som derimot ikke er hemmelig, er at under opptaket kan man vente seg lite mat, lite søvn og mye hard fysisk trening. Et fåtall av de som startet på opptaket gjennomfører.

Hvis opptaket bestås, får man tilbud om å starte på grunnutdanningen. Grunnutdanningen er delt i ulike kurs og varer fra august til juni. Etter utdanningen er man kvalifisert for operativ tjeneste i FSK, samt at man kan bli utdannet videre som spesialist. Eksempler på dette er skarpskyttere eller sanitetsmenn, som får videregående opplæring innen sine fagfelt. Skarpskytterne kan, foruten å rekognosere og drive med måloppdagelse, «drepe på over én kilometers avstand i stummende nattemørke».[13]